Historia firmy

Rok 1989 - powstanie firmy w Konin - Marantów jako kilkunastoosobowy zakład.

Rok 1996
- uzyskanie statusu Zakład Pracy Chronionej.

Rok 2000 -
oddanie nowej hali w Konin - Międzylesie. Powstają nowe stanowiska z nowymi maszynami.

Rok 2003 -
powstaje dział znakowania odzieży roboczej.

Lata 2014/15
- wzrost zamówien skutkuje wzrostem produkcji I zatrudnienia. Obecnie liczba pracowników wynosi ok. 80 - 85 osób w zależności od potrzeb.


Wyróżnienia

- lipiec 2012 rok - podziękowanie za udział w Targach Pracy w ramach projektu "Wykorzystaj swoją szansę" współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Organizator MOPR w Koninie.

- 07 grudzien 2012 rok - podziękowanie za współudział w organizacji imprezy integracyjnej w ramach projektu "Wykorzystaj swoją sansę" współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizator MOPR w Koninie.

 Jesteśmy uczestnikiem Programu RZETELNA Firma
Sprawdź naszą rzetelność na https://wizytowka.rzetelnafirma.pl